เหลือเวลาอีก
จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน

การแข่งขัน Thailand CTF Competition 2018

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2018 โดยขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมถึงประชาชน ผู้มีความสนใจด้าน Cybersecurity เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน CTF (Capture The Flag) กับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกจำนวน 9 ประเทศในงาน Cyber SEA Game 2018


รายละเอียดการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2018 (คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย)

รอบคัดเลือก

วันและเวลาการแข่งขัน : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
รูปแบบการแข่งขัน : Jeopardyการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันรวมทีม ทีมละ 4 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  • อายุต้องอยู่ระหว่าง 15 - 29 ปี
  • ไม่จำกัดเพศ
  • สัญชาติไทย
  • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา
  • ไม่เป็นผู้ต้องห้ามให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  • ภายหลังจากการกรอกข้อมูลและ Submit แล้ว ระบบจะส่งอีเมลยืนยันกลับไปยังอีเมลของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดในทีม (แยกส่งแต่ละคน) ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมต้องยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน มิเช่นนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนของทีมดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์
 • รับสมัครแข่งขันแบบออนไลน์ไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ทีมเดียวเท่านั้น
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.thailand-ctf.org ตั้งแต่ 10.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ถึงเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และตัดสิทธิทีมเข้าแข่งขันในกรณีที่พบว่าข้อมูลที่ให้มานั้นไม่ตรงกับความจริงหรือเป็นการลงทะเบียนที่ยังไม่สมบูรณ์


 • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaicert.or.th หรือ www.etda.or.th